Nut en noodzaak van internationale vestiging


ING studie "Over de Grens - Nut en noodzaak van internationale vestiging" toont aan dat internationaal vestigen bedrijf helpt en de Nederlandse economie.

Internationaal vestigen van bedrijven wordt belangrijker voor Nederland om te profiteren van groei van buitenlandse economieën. Twee belangrijke trends die internationale vestiging stimuleren zijn meer productie in de lokale markt, dichter op de klant, en verdienstelijking van economieën, wat vraagt om een sterkere lokale vertegenwoordiging.

Succesvolle internationale vestiging door een bedrijf ver-sterkt niet alleen het bedrijf zelf, ook de Nederlandse economie profiteert: 

1. Bedrijven worden over het algemeen aangestuurd van-uit het Nederlandse hoofdkantoor. Uitbreiding van het buitenlandse netwerk zorgt voor banencreatie, zij het beperkt, in Nederland. 

2. Versterking van het totaalaanbod van producten en diensten van een bedrijf betekent vaak ook meer op-drachten voor de Nederlandse vestiging. Zo krijgt de export een duwtje in de rug. 

3. Winsten van buitenlandse dochterondernemingen vloeien terug naar het Nederlandse moederbedrijf. In het geval van Nederlandse aandeelhouders wordt op deze manier het nationaal inkomen vergroot.

Het belang van internationaal vestigen mag dan toenemen, het is geen eenvoudige stap.